Athmavil Peyyum Video Song – An International Local Story Movie

Athmavil Peyyum Song Malayalam Lyrics

ആത്തത്തിൽ പെയ്യും ആദിയുറാംഗവും
ആകാശ് മഞ്ജു ധൂഹ്ന ധ്രു …

ആരൊരു പാടം ഈമെല്ലിൽ
നീ മഠം കെൽകുവൻ വന്നു …

പാ ഗാ ശാരി
പാ ഗാ ശാരി
നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക

അതിമവിൽ പെയ്യും ആദിയാനുറവും
ആകാസം മഞ്ജു പയ്യൻ ധ്രുവം

നീലശാലബഹേം കവിലിനയിൽ
താഴുകുക്കി നീ
നീലം വാഴികാലിൽ ചിറകുരിമി
വരുൺ നീ

പ്രണയത്തിന്റെ നമ്പൂതിരി
കൊരുക്കുണങ്കായനായനം
ഇരുമനോ അല്യുകയയ്
ഒരു പൂജയ് ഓഴുകുക്കായുണ്ട്

നരുത്തിരിയാ നിൻ
അഴകെരയം മിഴി
മണിമഴായേ വാനരുളിയ മൊഴി
ഇനിയെൻ വീണ നീ
ഹൃധയമിത്നി പാത്തി നീ

ആത്തത്തിൽ പെയ്യും ആദിയുറാംഗവും
ആകാശ് മഞ്ജു ധൂഹ്ന ധ്രു …

പാ ഗാ ശാരി
പാ ഗാ ശാരി
നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക

ആത്തത്തിൽ പെയ്യും ആദിയുറാംഗവും
ആകാശ് മഞ്ജു ധൂഹ്ന ധ്രു …

Athmavil Peyyum Song English Lyrics

Aathmavil peyyum adhyanuragam
Akasham manju thoovunna pole…

Aararoo padum ee ente ullil
Nee mathram kelkuvan ente kanne…

Pa ni Sa Ga ri ga ri ga ri sa ni sa
Pa ni Sa Ga ri ga ri ga ri sa ni sa
Uyirin uyiree pakaliravum koode nee

Athmavil peyyum adhyanuragam
Aakasham manju peyyunna pole

Neelashalabhame kavilinayil
Thazhzhiuki nee
Neelum vazhikalil chirakurimmi
Varunnu nee

Pranayathin noolithalitha
Korukkunaa malayayi naam
Irumanamo aliyukayay
Oru puzhayay ozhukukayay

Naruthiriyay nin
Azhakeerum mizhi
Manimazhayay vannaruliya mozhi
Iniyen Veena nee
Hridhayamithin pathi nee

Aathmavil peyyum adhyanuragam
Akasham manju thoovunna pole…

Pa ni Sa Ga ri ga ri ga ri sa ni sa
Pa ni Sa Ga ri ga ri ga ri sa ni sa
Uyirin uyiree pakaliravum koode nee

Aathmavil peyyum adhyanuragam
Akasham manju thoovunna pole…

Click Here to Watch An International Local Story Movie Online

Also, Read about

Jeevamshamayi Song- Theevandi Movie, Tovino Thomas, Samyuktha Menon

Jeevamshamayi Song Malayalam Lyrics

ജീവാംശമായി താനേ നീയെന്നിൽ
കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നൂ.
ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഈറൻ തൂമഞ്ഞായ്
തോരാതെ പെയ്തു നീയേ…
പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായ് നിൻ .
കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ.
ആരാരും കാണാ മനസ്സിൻ
ചിറകിലൊളിച്ച മോഹം.
പൊൻപീലിയായി വളർന്നിതാ…
മഴപോലെയെന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത
വെയിലായ് മിഴിയിൽ തൊടുന്നു പതിവായ്
നിന്നനുരാഗം…
ഒരു കാറ്റുപോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ
നിളപോലെ കൊഞ്ചിയൊഴുകിന്നിതെന്നുമഴകേ.
ഈ.അനുരാഗം…
മിന്നും കിനാവിൻ തിരിയായെൻ മിഴിയിൽ
ദിനം കാത്തുവയ്ക്കാമണയാതെ നിന്നെ ഞാൻ
ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിലേ ചുടുശ്വാസമായി ഞാൻ
ഇഴചേർത്ത് വച്ചിടാം വിലോലമായ്…
ഓരോ രാവും പകലുകളായിതാ…
ഓരോ നോവും മധുരിതമായിതാ.
നിറമേഴിൻ ചിരിയോടെ ഒളിമായാ മഴവില്ലായ്
ഇനിയെൻ വാനിൽ തിളങ്ങി നീയേ…
മഴപോലെയെന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത
വെയിലായ് മിഴിയിൽ തൊടുന്നു പതിവായ്
നിന്നനുരാഗം…
ഒരു കാറ്റുപോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ
നിളപോലെ കൊഞ്ചിയൊഴുകിന്നിതെന്നുമഴകേ.
ഈ.അനുരാഗം…
ജീവാംശമായി താനേ നീയെന്നിൽ
കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നൂ.
ജനൽപടി മേലെ ചുമരുകളാകെ
വിരലാൽ നിന്നേ എഴുതി…
ഇടവഴിയാകെ അലഞ്ഞൊരു കാറ്റിൽ
നീയാം ഗന്ധം തേടി…
ഓരോ വാക്കിൽ ഒരു നദിയായി നീ
ഓരോ നോക്കിൽ ഒരു നിലവായി നീ
തിര പാടും കടലാകും
തളിരോമൽ മിഴിയാഴം…
തിരയുന്നു എൻ മനസ്സ് മെല്ലെ…
ജീവാംശമായി താനേ നീയെന്നിൽ
കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നൂ.
ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഈറൻ തൂമഞ്ഞായ്
തോരാതെ പെയ്തു നീയേ…
പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായ് നിൻ .
കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ.
ആരാരും കാണാ മനസ്സിൻ
ചിറകിലൊളിച്ച മോഹം.
പൊൻപീലിയായി വളർന്നിതാ…
മഴപോലെയെന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത
വെയിലായ് മിഴിയിൽ തൊടുന്നു പതിവായ്
നിന്നനുരാഗം…
ഒരു കാറ്റുപോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ
നിളപോലെ കൊഞ്ചിയൊഴുകിന്നിതെന്നുമഴകേ.
ഈ.അനുരാഗം…

Jeevamshamayi Song English Lyrics

Jeevamshamayi, thaane nee ennil
Kaalangal munne vannu
Athmavin ullil eeran thoo manjaai
Thorathe peythu neeye..

Poovadi thedi parannu nadanna
Shalabhamai nin
Kalpaadu thedi alanju njan
Aararum kaana
Manassin chirakil olicha moham
Pon peeli aayi valarnnitha

Mazha pole ennil pozhiyunnu
Nertha veyil aayi vannu mizhiyil
Thodunnu pathivaai, nin anuraagam
Oru kaatu pole punarunnu nenjil
Nila pole konji ozhukunnithennum
Azhake, ee anuraagam

Minnum kinavin thiriyaai en mizhiyil
Dinam kaathu vaikkam
Anayathe ninne njan
Eda nenjinullile chudu shwasamayi njan
Izha cherthu vachidaam athilolamai

Oru raavum pakalukal aayitha
Oro novum maduritham aayitha
Niramezhin chiriyode olimaaya mazhavillai
Ini en vaanil thilangi neeye

Mazha pole ennil pozhiyunnu
Nertha veyil aayi vannu mizhiyil
Thodunnu pathivaai, nin anuraagam

Oru kaatu pole punarunnu nenjil
Nila pole konji ozhukunnithennum
Azhake, ee anuraagam

Jeevamshamayi., thaane nee ennil
Kaalangal munne vannu

Janal padi mele chumarukal aake
Nizhalaal ninne ezhuthi
Ida vazhiyaake alanjoru kaatil
Neeyai gandham thedi
Oro vaakkil oru nadhiyaai nee
Oro nokkil oru nilavaai nee
Thira paadum kadalaakum
Thaliromal mizhiyaayum
Thrayunnu en manassumelle

Jeevamshamayi, thaane nee ennil
Kaalangal munne vannu

Athmavin ullil eeran thoo manjaai
Thorathe peythu nee…

Poovadi thedi parannu nadanna
Shalabhamai nin
Kalpaadu thedi alanju njan

Aararum kaana
Manassin chirakil olicha moham
Pon peeli aayi valarnnitha

Mazha pole ennil pozhiyunnu
Nertha veyil aayi vannu mizhiyil
Thodunnu pathivaai, nin anuraagam
Oru kaatu pole punarunnu nenjil
Nila pole konji ozhukunnithennum
Azhake, ee anuraagam

Also, Click Here For The Details of :

Premam Malare – Name Premam Movie, Nivin Pauly, Sai Pallavi

Premam Malare Malayalam Lyrics

തെളിമാനം മഴവില്ലിൻ നിറമണിയും നേരം
നിറമാർന്നൊരു കനവെന്നിൽ തെളിയുന്ന പോലെ
പുഴയോരം തഴുകുന്നീ തണുവീറൻ കാറ്റും
പുളകങ്ങൾ ഇഴനെയ്തൊരു കുഴലൂതിയ പോലെ
കുളിരേകും കനവെന്നിൽ കതിരാടിയ കാലം
മനതാരിൽ മധുമാസം തളിരാടിയ നേരം
അകമരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണരും കാലം
എൻ അകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം
അഴകേ… അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശിലയഴകേ
മലരേ… എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ…
മലരേ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ
മിഴിവേകിയ നിറമെല്ലാം മായുന്നപോലെ
അലിവോടെന്നരികത്തിന്നണയാതിരുന്നാൽ
അഴകേകിയ കനവെല്ലാം അകലുന്നപോലെ
ഞാനെന്റെ ആത്മാവിനാഴത്തിനുള്ളിൽ
അതിലോലമാരോരുമറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച
താളങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ ഈണങ്ങളായി
ഓരോരോ വർണ്ണങ്ങളായ്
ഇടറുന്നൊരെന്റെ ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിൽ
പ്രണയത്തിൻ മഴയായ് നീ പൊഴിയുന്നീ നാളിൽ
തളരുന്നൊരെന്റെ തനുതോറും നിന്റെ
അലതല്ലും പ്രണയത്താലുണരും മലരേ…
അഴകേ…
മ്.മ്…
കുളിരേകും കനവെന്നിൽ കതിരാടിയ കാലം
മനതാരിൽ മധുമാസം തളിരാടിയ നേരം
അകമരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണരും കാലം
എൻ അകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം
അഴകേ… അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശിലയഴകേ
മലരേ… എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ…
ഓ… ഓ…

Premam Malare English Lyrics

Thelimanam mazhavillin niramaniyum neram
Niramarnnoru kanavennil theliyunna pole
Puzhayoram thazhukunnee thanu eeran kaattum
Pulakangal izhaneythoru kuzhaloothiya pole

Kulirekum kanavennil kathiradiya kaalam
Manathaaril madhumaasam thaliraadiya neram

Akamaruvum mayilinakal thuyilunarum kaalam
En akathaaril anuraagam pakarunna yaamam

Azhake… Azhakil theerthoru shilayazhake
Malare… Ennuyiril vidarum panimalare

Malare ninne kaanathirunnal
Mizhivekiya niramellam maayunna pole
Alivoden arikathinnanayaathirunnal
Azhakekiya kanavellam akalunna pole

Njanente aathmavin aazhathinullil
Athilolamarorumariyaathe sookshicha
Thaalangal raagangal eenangalaayi
Oro oro varnangalai
Idarunnorennte idanenjinullil
Pranayathin mazhayayi nee pozhiyunnee naalil

Thalarunnorente thanuthorum ninte
Alathallum pranayathalunarum
Malare..azhake..

Kulirekum kanavennil kathiradiya kaalam
Manathaaril madhumaasam thaliraadiya neram

Akamaruvum mayilinakal thuyilunarum kaalam
En akathaaril anuraagam pakarunna yaamam

Azhake… Azhakil theerthoru shilayazhake
Malare… Ennuyaril vidarum panimalare

Also Read about:

Manikya Malaraya Poovi Song – Oru Adaar Love, Vineeth Sreenivasan, Shaan Rahman

Manikya malaraya poovi
Mahathiyam khadheeja Beevi
Makkah yenna punnya naattil
Vilasidum Naaree.. Vilasidum Naaree..

Manikya malaraya poovi
Mahathiyam khadheeja Beevi
Makkah yenna punnya naattil
Vilasidum Naaree.. Vilasidum Naaree..

Haathimunnabiye vilichu
Kachavadathinayachu
Kanda neram khalbinullil
Mohamudichu.. Mohamudichu..

Kachavadavum kazhinju
Muthu Rasoolulla Vannu
Kalyaanolachanakkaai
Beevi thuninju.. Beevi thuninju..

Manikya malaraya poovi
Mahathiyam khadheeja Beevi
Makkah yenna punnya naattil
Vilasidum Naaree.. Vilasidum Naaree..

Also, Read About:

Entammede Jimikki Kammal – Velipadinte Pusthakam, Mohanlal

Entammede Jimikki Kammal Malayalam Lyrics

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

ഇവിടൊരു ചാകരയും
വേലകളീം ഒത്തു വന്ന പോൽ
ചിലരുടെ തോർത്തു കീറി
പോയ കാര്യം ഓർത്തു പോകവേ
അലകടൽ കാറ്റിനു നീ
കാതുകുത്താൻ പാടുപെടേണ്ട
സദാചാര സേനാപതി വീരാ
പടുകാമലോലുപാ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

ചെമ്മീൻ ചാട്യാൽ മുട്ടോളം
പിന്നേം ചാട്യാൽ ചട്ട്യോളം
ചുമ്മാ ഊതാൻ നോക്കാതെ
തായം കളിക്കാൻ നിക്കാതെ
വട്ടം ചുറ്റി ചോരെല്ലാം
വട്ടപൂജ്യം പോലായേ
വെട്ടം കാണാൻ കൊതിയായേ
വെട്ടത്തിറങ്ങാൻ മടിയായേ

കലിവേഷം പോയെടാ
ഇനി വേഷം മാറെടാ
മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിലൊരു
കുരിശും കൊട നേരാം
മലപോലെ വന്നത്
എലി പോലെ പാഞ്ഞെടാ
ചന്നം പിന്നം ചെല്ലമഴ
പൊടിക്കുന്നു പൊടിയൂത്തകളേ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

ഇവിടൊരു ചാകരയും
വേലകളീം ഒത്തു വന്ന പോൽ
ചിലരുടെ തോർത്തു കീറി
പോയ കാര്യം ഓർത്തു പോകവേ
അലകടൽ കാറ്റിനു നീ
കാതുകുത്താൻ പാടുപെടേണ്ട
സദാചാര സേനാപതി വീരാ
പടുകാമലോലുപാ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

എന്റമ്മേടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ
എന്റപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയേ
എന്റപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി
എന്റമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ

Entammede Jimikki Kammal English Lyrics

Entammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Entammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Ividoru chakarayum
Velakaleem othu vannapol
Chilarude thorthu keeri
Poya karyam orthupokave

Alakale kattinu nee
Kaathu kuthan paadu pedenda
Sadhachara senapathi veera
Vadukaamaloluka

Entammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Entammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…laala lala laa…laala lala laa…
Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…lala … lala …

Chemmeen chadiyal muttolam
Pinnem chadiyal chattiyolam
Chumma oothaan nokkathe
Thaayam kalikkan nikkathe

Vattam chuttichorellam
Vatta poojyam polaaye
Vettam kaanaan kothiyaaye
Vettathirangan madiyaaye

Kalivesham poyeda
Ini vesham mareda
Malayaattoor palliyil oru
Kurishum koda neram

Malapole vannathu
Elipole paanjeda
Channam pinnam chellam
Mazha podikkunnu podiyoothakale

Entammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Entammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Ividoru chakarayum
Velakaleem othu vannapol
Chilarude thorthu keeri
Poya karyam orthupokave

Alakale kattinu nee
Kaathu kuthan paadu pedenda
Sadhachara senapathi veera
Vadukaamaloluka

Eantammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Eantammede jimikki kammal
Entappan kattondu poye
Entappante brandy kuppi
Entamma kudichu theerthe

Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…laala lala laa…laala lala laa…
Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa…
Lalala laala lala laa… lala … lala

Also, read about the Movie Download Websites:

There are several movies released. Here you can find all the news and updates. We sincerely do not support piracy and watching movies online or downloading it.

Also, Check:

Be Free (Pallivaalu Bhadravattakam) ft. Vandana Iyer

 

Pallivaalu bhadravattakam
Kayyilentum thampuratti
Nallacchante thirumumpi chennu kali
Kali thudangi anganangane

Pallivaalu bhadravattakam
Kayyilentum thampuratti
Nallacchante thirumumpi chennu kali
Kali thudangi

Pallivaalu pallivaalu
Pallivaalu pallivaalu
Anganangane
Pallivaalu pallivaalu
Let me, be free

Vedadha vahan mere
Pogam nu tampuratti
Dare ga pur sanneri kannil
Chinnal kunnu anganangane

Porega pare ga vedham
Asuresha dharigare
Parmesha putri raghupatra
Nyan no tera anganangane

Pallivalu bhadravattakam
Kayyilentum tampuratti
Nallcchante tirumumpi cennu kali
Kalitutanni anganangane

Pallivalu bhadravattakam
Kayyilentum tampuratti
Nallcchante tirumumpi cennu kali
Kalitutanni

Check Lyrics of all the latest Songs.

Also, Read about: