Gypsy Woman Song Lyrics – Aadhi Movie

Category: Lyrics 18

Gypsy Woman Song Lyrics in Malayalam

ജിപ്സി സ്ത്രീ
നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു
വളരെയധികം പോയി
ഇത് ഒരു പാപമാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ?

മൂന്ന് രാത്രികളാണ്
നാലു ദിവസം കൂടി
നീ എന്നെ അറിയുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ
ഒരു വിചിത്രത്തിൽ

ഞാൻ താഴേക്ക് വീണു
പർവ്വത പർവ്വതം
ജീവൻ നൽകുക
മരിച്ചുപോയ ഒരു നദി
ഞാൻ ഒരു പുഷ്പിയാണ്
കാട്ടുമൃഗവും സ്വതന്ത്രവും
എന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കും
കാറ്റ്

അപ്പോൾ തീ
അവൾ രാത്രിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു
അവളുടെ ശരീരം വളഞ്ഞു
എന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നു

ഓഹ് എനിക്ക് സുഖം തോന്നുന്നു
അവളുടെ കണ്ണുകൾ തെന്നുന്നു
ഫയർഫിക്സിൽ

ഞാൻ തീയാണ്
നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ
കമിഴ്ന്നു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ
ഞാൻ കൽക്കരിയാണ്
നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് താഴെ

ആ സ്ത്രീ എന്നെ കിട്ടി
എന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ

Gypsy Woman Song Lyrics in English

Gypsy Woman
Where Have You Been
Gone Too Long
Don’T You Know It’S A Sin

It’S Been Three Nights
And Four More Days
Oh You Know You Put Me
In A Daze

I’Ve Been Down By
The Mountain Side
Giving Life To
A River That Died
I’M A Flower
Wild And Free
Live My Life For Swaying
In The Breeze

Then By The Fire
She Dances At Night
Her Body Bending
Bends My Mind

Oh She Makes Me Feel Alright
Blinks Her Eyes
In Fireflies

I’M The Fire
In Your Eyes
The Embers Glowing
In Your Mind
I’M The Coal
Beneath Your Feet

Oh That Woman Got Me
On My Knees

Click here for the details of :

Related Articles